Bán hàng nhanh chóng
Tính tiền chính xác
Báo cáo tức thời

Thêm mới hàng hóa

Thêm mới hàng hóa

Khi phát sinh một mã hàng hóa mới, các bạn sẽ vào giao diện hàng hóa trên Tiktac để thêm mới

Người sử dụng chỉ cần nhập những thông tin cơ bản nhất của sản phẩm như sau:

Thêm mới hàng nhập về

– Bạn vào Hàng hóa, chọn Danh danh sách hàng hóa. Sau đó nhấn vào nút Thêm mới

Hệ thống hiển thị ra màn hình Thêm mới hàng hóa như sau:

+ Lưu ý: Nhưng thông tin chứa dấu (*) là thông tin bắt buộc.

+ Những thông tin cơ bản về hàng hóa:

– Mã SKU: Mã định danh để quản lý hàng hóa. Hệ thống tự sinh, bạn cũng có thể thay đổi sao cho Mã SKU là duy nhất.

– Tên hàng hóa: Nhập tên chung cho hàng hóa của bạn. Nếu hàng hóa của bạn có nhiều tùy chọn, bạn có thể thiết lập tên cho từng tùy chọn cụ thể sau.

Barcode: Sử dụng cho các cửa hàng cần quản lý hàng hóa bằng mã vạch.

Loại hàng hóa:

Nhãn hiệu: Chọn hoặc thêm một Nhãn hiệu mới cho hàng hóa này.

– Tag: Chọn hoặc Thêm thẻ bạn muốn liên kết thông tin các hàng hóa. Điều này sẽ cho phép bạn tìm kiếm và lọc hàng hóa của bạn tại các trang danh sách của bạn dễ dàng hơn.

Ảnh đại diện: Hình ảnh của mặt hàng đó

Mô tả: Một câu hoặc cụm từ ngắn để mô tả hàng hóa của bạn.

Chi nhánh: Hàng hóa được tạo ra sẽ có tồn kho về một chi nhánh nhất định. Bạn cũng có thể thay đổi số lượng hàng hóa ở các chi nhánh bằng các nghiệp vụ của Tiktac như chuyển hàng.

Đơn vị tính: Đơn vị hàng hóa của bạn dùng trong quản lý kho và các hoạt động kinh doanh.

Hàng hóa: Tổng trọng lượng của một đơn vị hàng hóa.

– Tồn kho ban đầu: Số lượng hàng hóa hiện tại

– Giá khởi tạo: Là giá vốn ban đầu trên mỗi đơn vị hàng hóa của bạn. Với điều kiện là bạn đã có hàng hóa trước khi sử dụng Tiktac. Giá khởi tạo đại diện cho giá chi phí thực tế của hàng hóa của bạn, mặc dù giá trị có thể ít hơn hoặc cao hơn giá nhập do giảm giá, vận chuyển và chi phí xử lý.

– Giá bán buôn: Đây là giá mà bạn sẽ bán hàng hóa này cho những khách hàng mua hàng với số lượng lớn.

Giá nhập: Đây là mức giá mà bạn mua hàng hóa từ Nhà cung cấp.

Giá bán lẻ: Đây là giá mà bạn sẽ bán hàng hóa này cho những khách hàng đơn lẻ.

 

Bài viết liên quan