Bảng giá dịch vụ

Gói cơ bản
Chỉ 85.000/tháng
Quản lý 100 mã hàng
Quản lý 1 cửa hàng
Quản lý 2 người dùng
Quản lý kho
Quản lý công nợ
Sổ quỹ / Thu chi
Báo cáo
Cân điện tử
Quản lý giao hàng
Gói nâng cao
Chỉ 145.000/tháng
Số lượng mã hàng không giới hạn
Người dùng không giới hạn
Quản lý đa chi nhánh
Quản lý kho
Quản lý công nợ
Sổ quỹ / Thu chi
Báo cáo
Cân điện tử
Quản lý giao hàng